Ljud och bild i kontorsmiljö

Ljud påverkar oss på många sätt och inverkar både på vår produktivitet och vårt välmående. En arbetsplats som erbjuder en balanserad nivå av ljud kommer att gynna både personal samt egna företagare. Andra viktiga faktorer som påverkar både trivsel och produktivitet är bild, ljus, färg, temperatur och form. Att arbeta på en vackert inredd arbetsplats är en viktig del för att kunna trivas medan en dålig miljö oundvikligen kommer att ge sämre prestation.

Ett kontor som är fyllt av störande ljud kommer inte att ge bra resultat. När personer som arbetar i en miljö fylld av ljud känner ett akut behov att dämpa dessa ljudstörningar för att kunna återfå sin koncentration behöver man vidta åtgärder. Att sitta på ett kontor, hemma eller i en lokal, där man behöver använda hörlurar för att kunna arbeta är inte en bra arbetsmiljö. Vanliga ljud som är störande är exempelvis prat i mobiltelefonen och prat människor emellan. Det kan också vara ljud och buller utifrån som stör. Störande ljud kan bli mer störande om bakgrundsljudet är för lågt, vilket innebär att kontoret är för tyst. Forskning har visat att det kan ta upp till minst femton minuter för en person att återfå koncentrationen efter att ha blivit störd. Att försöka hitta en tyst och lugn plats någonstans, som en bänk i trädgården eller en park, för att kunna arbeta är inte heller en bra lösning.

Att ha kontor hemma har många fördelar men skapar också många problem. Visst är det skönt att inte behöva jäkta iväg i morgontrafiken till ett kontor. Däremot finns det stor risk att störningsmoment och distraktioner skapar problem med att kunna koncentrera sig på sitt arbete. Ett annat problem är att ett hem är inte professionellt designat för att ge en ultimat arbetsmiljö. Det finns idag kontor i Stockholm att hyra för en rimlig kostnad. Lokalpriserna varierar givetvis mellan kontorslokaler som är belägna innanför tullarna eller utanför. Fördelen med att hyra sin kontorslokal är att man kan eliminera störningsmoment och att lokalerna vanligtvis är designade och inredda för att ge en bra professionell arbetsmiljö.

När vi hör ordet buller tänker vi vanligen på höga störande ljud som kan skada hörseln men buller kan också var svagare ljud som stör. Problemet med buller är negativ påverkan på vår prestationsförmåga. I de öppna kontorslandskapen som finns idag kan det ibland förekomma olika typer av störande ljud. Många som arbetar i denna typ av kontorsmiljö anser sig vara besvärade av ljudmiljön. Dessa störande ljud är vanligtvis skapade av högljudda kopieringsmaskiner, kollegor som talar på mobilen eller med andra kollegor. För de allra flesta är det mycket svårt att stänga ute konversationer från andra. Detta kallas passivt lyssnande och skapar koncentrationsproblem. Konstanta störningsmoment och avbrott i ens arbete är en stor påfrestning men kan undvikas.