Digital produktutveckling – spännande för alla branscher

Arbetar du redan med digital produktutveckling – eller funderar du på om detta kan vara en viktig del i din företagsplanering? Det kan bli en mycket viktig del! Digital produktutveckling är en horisontell företeelse som löper över alla branscher – det ger ytterligare en dimension till hur man kan profilera sina produkter och integrera användaren i tidigt skede.

Utveckla digitalt

UX – User Experience Design har stor betydelse för produktens slutliga framgång. UX är en evidensbaserad process där de mänskliga användarna interagerar med produkterna. Hur man arbetar med UX styrs av dataanalyser och testresultat för att resultatet ska bli så kundanpassat som möjligt. Man kan säga att detta är en behovsdriven utvecklingsprocess.

Att designa produkter digitalt är en konstart. Produkterna behöver vara skalbara så att de är hållbara på lång sikt, det är en spännande produktresa som ofta leder till framgång. Det har naturligtvis betydelse att man arbetar med en skicklig partner inom digital produktutveckling och det finns flera bolag som kan hjälpa till med detta. En potentiell partner som står ut från mängden är Prototyp.se som både har en funktionell sajt och mycket professionella designers. Prototyp är innovativa och experimenterar gärna med ny teknik och nya processer, därför har kan de med lätthet anpassa sig till kundens behov oavsett om det gäller en färdig produkt eller tidiga konceptprodukter.

Kickstarta med prototyp.se

Prototyp har bred kunskap och är duktiga på kodning. Det kan vara en god investering i din tid att kontakta dem, de utvecklar bland annat appar, proof-of concept-robotar och gränssnitt. De ger också ett utmärkt stöd samt rådgivning till upplägg för tester av produktidéer och nya affärsidéer där du kan skapa MVP:er (Minimum Viable Products). Denna MVP-metodik leder till lägre kostnader samt lägre risk.

Gränssnittsutveckling är nödvändigt och intressant. Det är här användaren på ett enkelt sätt ska kunna använda tekniken och erhålla de funktioner som man behöver. Digitala tjänster, oavsett vilka de är, behöver göras användarvänliga. På prototyp.se finns tvärdisciplinära team som arbetar tillsammans i etablerade processer för att uppnå högsta grad av tillgänglighet för användaren. En tjänst som också erbjuds, och är väldigt funktionell, är teknisk due diligence där du kan få en utvärdering av den tekniska arkitekturen, processerna och ditt team – mycket användbart för den som vill göra resultat.