Rama in tekniken

Inställningen till hur mycket tekniken ska synas i ett rum är något som har varierat genom åren, och det kan variera från pryl till pryl och ofta är det en stötesten inom varje enskild familj. Är de där högtalarna fula eller inte, ska vi bygga in TV:n i väggen och behöver vi verkligen så många kablar? Det finns ingen patentlösning på hur man ska få till något som passar för alla, men det finns ett par olika sätt att angripa problemet på.

Köp snyggare utrustning
Mycket av den teknik som säljs är väldigt ful. En lösning på det, som dock tenderar att bli väldigt dyr, är att satsa på mer designade prylar. Mer Bang&Olufsen och Apple och mindre billig elektronik från de stora varuhusen. Är man beredd att acceptera en högre prislapp är det lätt att hitta saker som snarare lyfter en inredning än sänker den.

Bygg in tekniken
Gamla tiders TV-skåp kanske inte funkar i dagens hem där Tv:n tenderar att stå på oftare än förr och mer ha funktionen av media-hub än bara dumburk. Men det går att göra en hel del för att bygga bort det dominerande visuella intryck en TV/Stereo eller liknande tenderar att utgöra i ett rum. Man kan borra hål i väggen och dra kablarna genom, man kan bygga en försänkt alkov att ha Tv:n i och man kan skaffa väggstativ för högtalarna så att man åtminstone får upp dem i ett hörn där de inte drar blickarna till sig. Skåp och kabelrännor är också bra lösningar för all övrig elektronik som inte behöver synas över huvud taget.

Rama in tekniken
Ett alternativt sätt att dölja tekniken inför öppet öga är att förvandla den till konst. Bygg en tavelvägg med Tv:n i centrum, köp gärna en specialbyggd ram till den som funkar estetiskt med resten av dina ramar. Blanda ovala ramar med fyrkantiga och runda för att skapa dynamik och liv. För dig som vill gå ännu ett steg längre finns det till och med sätt att förvandla din TV till ett konstgalleri när du inte använder den till sitt primära syfte. För den som har lite fantasi och ett händigt sinnelag finns det gott om sätt att förvandla något som är fult och dött till en livaktig del av inredningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *